Nyheter

Vinteraktiviteter och träningsschema Optimist

  • 20 jan 2024

Det finns nu ett schema för vinterns aktiviteter samt för både den Blå och den Gröna Optimistgruppens vårträning.

Bild: Cecilia Letalick, huvudtränare Optimist Grön

Vinteraktiviteterna är en förberedelse för vårens segling. Vi kommer köra 7 + 2 tisdagar, med start första tisdagen i februari fram till att kvällsträningen startar för respektive grupp, samt med uppehåll för sport- och påsklov.

Ny styrelse 2024

  • 18 jan 2024

På det extra årsmötet sömdagen den 14 januari valdes en ny styrelse

Ordförande: Patrik Bergenwald
Kassör: Birthe Seiler
Ledamöter: Peter Janse, Niklas Alskog, Janne Romell, Anders Herlufsen, Petrus Andersson
Suppleant: Daniel Parenmark

Detta betyder att vi kommer att kunna bedriva verksamhet enligt plan under 2024.


Bild: Från vänster till höger, Janne Romell, Anders Herlufsen, Petrus Andersson, Patrik Bergenwald, Niklas Alskog, Daniel Parenmark, Peter Janse. Birthe Seiler saknas på bilden.

LJS cup åter 2024

  • 12 jan 2024

Som tidigare kommunicerats kommer vi 2024 att återigen arrangera LJS Cup som en integrerad del av terminsträningen. Att tidigt prova på kappsegling under enkla och opretentiösa former har historiskt varit en viktig komponent och en framgångsfaktor för LJS-seglarnas utveckling. Där vill vi gärna återstarta traditionen med LJS Cup på torsdagar under träningsperioderna.

Bild: LJS Cup Optimist hösten 2018. Från vänster till höger Emil, Jonathan, Hanna, Hugo, Elliot