Ungdomsvänlig klubb

Projektet "Ungdomsvänliga klubben" har till syfte att stödja de klubbar som verkligen vill satsa på sina ungdomar i steget fr om seglarskolan och uppåt. Att vara ungdomsvänlig betyder att klubben satsar livskraftigt på ungdomar upp till 25 års ålder och på aktiviteter för och tillsammans med dem.

LJS är en Ungdomsvänlig klubb, och uppfyller därmed Svenska seglarförbundets krav för detta:

 • Klubben har en självständig ungdomsavdelning med representation i styrelsen.
 • Klubbens ungdomsavdelning har utarbetade handlingsplaner och målsättningar  för innevarande år och kommande säsonger.
 • Klubben har fastställt en godkänd budget för ungdomsavdelningen.
 • Klubben driver sin ungdomsverksamhet med instruktörer och tränare utbildade genom SSF:s ledarutbildningar.
 • Klubben har efter nybörjar- / seglarskoleverksamheten planlagda aktiviteter som inberäknar såväl kappseglings- som icke kappseglingsorienterade arrangemang.
 • Klubbens ungdomsverksamhet grundläggs genom användande av kunskaps-och färdighetsmål i verksamheten.
 • Klubben har en beskriven föräldrarpolitik om vad det förväntas av föräldrar till
  ungdomarna.
 • Klubben tar ansvar över att unga seglare efter viss genomgången kunskapsnivå seglar utan ledning av föräldrar eller tränare.
 • Klubben har ett planerat samarbete med närliggande klubbar och skolor för genomförande av seglingsaktiviteter tillsammans.
 • Klubben redovisar all ungdomsverksamhet inom ramen för LOK-stöd.