Avgifter

Medlemsavgift enskild medlem 400 kr/år
Medlemsavgift familj 800 kr/år
 
Hyra av Optimistjolle för höst/vår träning 500 kr/termin
Hyra av Optimistjolle hösttermin för seglare som hyrt jolle under sommarens seglarskola 0 kr/termin
 
Landplats för jolle (ingår i träningsavgift) upp till två båtar 0 kr/år
Landplats för jollar för familj (upp till 6 jollar) 0 kr/år
Förvaring av jolle i kallföråd vinter 500kr/vinter
Förvaring av jolle i kallföråd sommar 500kr/sommar
Hyra RS Feva del av dag (3 timmar) 100 kr/båt
Hyra RS Feva heldag 300 kr/båt

 

För att nyttja LJS olika erbjudanden måste man i grunden vara medlem.

För att få nyttja klubbens RS Fevor och följebåtar krävs det att man har genomgått kursen ”Uppdrag segling” samt godkänts att låna dessa båtar och att man följer de regler som ställts upp.

I träningsavgiften ingår det att man får lägga två jollar på landplats samt nyttja mastskjul för rigg samt segel.

För Optimist och Feva ingår coachning på LJS-cup vår/höst i träningsavgiften.

Träningsavgift faktureras först efter att man varit med vid två tillfällen under en termin.

Om man bara vill segla själv eller för nöjes skull och inte betala eller delta i organiserade träningar kan man lägga sin jolle på anvisad plats på LJS område i mån av plats.

Båt/Jolle på LJS område måste vara försäkrad.

Vid hyra av Optimistjolle får man en jolle tilldelad som man sedan har så länge man hyr den. Man ansvarar då också för att den underhålls och sköts på ett bra sätt.

Vårterminen startar vid första träningstillfället och slutar samma dag som skolorna.

Höstterminen startar när skolorna startar och slutar efter sista jolleaktiviteten som LJS arrangerar.

Nycklar för att komma in med jolle/båt på LJS område eller i kallförråd lånas ut av styrelsen efter överenskommelse.