Om Oss

Ändamål

Linköpings Jolleseglarklubb har till ändamål att inom Linköpings kommun genom utbildnings-, tränings- och tävlingsverksamhet stimulera intresset för jollesegling samt att främja god kamrat- och idrottsanda.

Vision

Att vara en av Sveriges mest aktiva jolleseglarklubbar utanför storstadsregionerna

LJS -mål 

Medlemmar

 • Antalet aktiva seglare ska öka
 • Andelen tjejer bland aktiva seglare ska öka
 • Anordna aktiviteter som främjar segling tillsammans med övriga klubbar

Utbildning

 • Anordna träning, utbildning och aktiviteter året runt
 • Arrangera 4 veckors seglarskola i enlighet m Svenska seglarförbundets (SSF) kursplan
 • Material
 • Tillse att klubbåtarna fungerar vid LJS aktiviteter

Tävling

 • Anordna LJS Cup och KM i en form som lämpar sig för nybörjare och erfarna
 • Anordna Ostcup enligt tilldelning från Östergötlands distriktsseglarförbund (ÖDSF)
 • Anordna en tävling som ger synlighet i regionen, t.ex. Höstlövet
 • Erbjuda coachning och träning för dem som vill satsa på tävling