Våra jollar

I klubben seglas primärt Optimistjolle, RS Aero och RS Feva.

Det finns också ett antal E-jollar, Laser, 420, 470 och RS500.

Tidigare har funnits duktiga 29er seglare.

Alla typer av jollar är välkomna!

 

Här finns SRS-tal för de flesta populära jolletyper.