Föreskrifter Säkerhetsbåtar

Föreskrifter Säkerhetsbåtar

Säkerhetsbåtarna på LJS slits hårt då vi använder båtarna 3-5 dagar i veckan i allt från 2 till 6 timmar per tillfälle. Vi har investerat i dem för exakt detta ändamål men om dom ska hålla så måste vi ta bättre hand om dom.

Det är viktigt att reglera trycket i pontonerna beroende på temperatur då dessa kan sprängas. Lämna alldrig en säkerhets båt med fullt tryck i pontonerna.

Innan körning

Gå igenom båten och kolla att allt fungerar

  • Minst en paddel
  • Pump
  • Förtöjningstamp
  • Kolla bensin nivå
  • Reservdunk med bensin
  • Kniv
  • Öskar
  • Första förband
  • Brandsläckare
  • Mobiltelefon alt. WalkieTalkie
 • Pumpa pontonerna vid behov
 • Flytväst på
 • Kontrollerar att dödmansgrepp fungerar som det ska
 • Dödmansgrepp fäst i flytväst eller på annat lämpligt sätt
 • Kör motor varm innan växel läggs i

Ute på sjön

 • Undvik att köra på tomgång längre perioder
 • Följ Sjötrafikföreskrifterna.
 • Visa hänsyn till seglare och andra båtar i och utanför tävlings och övningsområdet.
 • Visa gott sjömanskap

Efter användning

 • Töm båten på allt som inte ska vara kvar i båten så som säkerhets utrustning och förtöjnings material
 • Skölj av båten
 • Töm ur en del luft ur pontonerna så dom klarar temperaturförändringar
 • Kolla över att allt är som det ska. Fel/brister rapporteras till material ansvarig 

Oförmåga att följa ovanstående innebär att man ej får köra LJS Säkerhetsbåtar tills dess att LJS. Styrelse tagit beslut om att häva körförbudet.