Märkning av båtar på jolleplan

  • 17 jun 2024

Vi uppmanar återigen att alla som har en båt/jolle som ligger på LJS område att se till att den är tydligt märkt med namn och gärna telefonnummer.