Nyheter

Regionsmästerskap Opti på LJS

  • 18 jun 2024

Söndagen 16 juni arrangerade vi årets tredje regionsmästerskap för region 2. Fyra race var planerade men vädret ville annorlunda. Efter en längre väntan på vind under förmiddagen genomfördes två race i lätta vindar. Det tredje racet startades i ökande vind som tyvärr mitt under andrakryssen bestämde sig för att vrida 180 grader och därmed annullerades racet. Sen var tyvärr maxtiden på vattnet uppnådd och alla fick segla in.

Seglarskolan och seglarläger

  • 17 jun 2024

I och med lågt antal anmälda till seglarskolan veckorna 28 och 31 så stänger vi de de veckorna. Vi omdirigerar de få anmälda till övriga veckor.

Vi kommer snarast att öppna anmälan till seglarlägret helgen vecka 32.

Märkning av båtar på jolleplan

  • 17 jun 2024

Vi uppmanar återigen att alla som har en båt/jolle som ligger på LJS område att se till att den är tydligt märkt med namn och gärna telefonnummer. 

Seglarskolan utökad med ytterligare en vecka

  • 22 maj 2024

Nu har vi öppnat upp seglarskolan även vecka 32 för både Optimist och Feva. Vecka 25 och 26 är helt fulla, både för Optimist och Feva. V27 har endast en Feva-plats kvar och ett tiotal Optimist. V28, 31 och 32 har fortfarande gott om platser kvar.

Anmälan hittar du här: https://www.ljs.nu/anmalningar/

Obs! Det måste skapas ett konto per seglare, samt att kontot skall skapas med seglarens personnummer. Om ni sedan tidigare har varit medlemmar så finns det konto redan skapat, använd då ”glömt mitt lösen”-funktionen.

Tjejläger och regionsmästerskap Optimist

  • 21 maj 2024

LJS står i år som värd för Svenska Optimistjolleförbundets tjejläger. I direkt anslutning till det ordnar vi det tredje av årets fyra regionsmästerskap. Tjejlägret är fredag-lördag 14–15:e juni och regionsmästerskapet söndagen den 16:e juni. 

Tjejlägret vänder sig till alla tjejer som seglar Optimist oavsett var i landet de bor. Regionsmästerskapet är för region 2 men alla deltagare i tjejlägret uppmanas att vara med. Båda arrangemangen är ett utmärkt tillfälle för klubbens yngre seglare att utvecklas i den trygga hemmamiljön.