LJS Säkerhetsbåtar

Disponering av Säkerhetsbåtar

LJS har ett begränsat antal följebåtar och en verksamhet som är beroende av dessa. Båtarna används i första hand av träningsgrupperna och seglarskolan, vid klubbens egna regattor så som LJS Cup och Ostcup och i andra hand som coachbåtar på andra regattor och läger.

Innan man får köra en av LJS säkerhetsbåtar så måste man få en genomgång med materialansvarig på hur båtarna fungerar, ska hanteras och köras. Man måste också följa LJS säkerhetsbåts föreskrifter.

För använding som coachbåt av klubben anlitad coach vid regattor och träningsläger så ska dessa vara godkända av styrelsen.

Självklart används också båtarna efter överenskommelse (enligt nedan) för till exempel samarrangemang mellan klubbar eller för deltagande i verksamhet ordnat av klassförbunden. 

Planering och fördelning av tillgång till säkerhetsbåtarna sker i samråd med materialansvarig. 

Vid privat träning, läger som inte är avtalade med styrelsen och deltagande i regattor som inte styrelsen har godkänt för klubbcoach kan man inte räkna med tillgång till säkerhetsbåt från klubben. T.ex som föräldrarbåt.

Tänk på att ha god framförhållning vid planering av aktiviteter som behöver en följebåt då både aktiviteterna och tillgång till båtar kan förändras.

Vid bokning som föräldrarbåt så tas en avgift ut om 500kr + bensin.

Länk till bokning av säkerhetsbåt (man måste vara inloggad på idrottonline för att nå sidan).

Hör av dig till material ansvarig om du har frågor.