LJS cup åter 2024

  • 12 jan 2024

Som tidigare kommunicerats kommer vi 2024 att återigen arrangera LJS Cup som en integrerad del av terminsträningen. Att tidigt prova på kappsegling under enkla och opretentiösa former har historiskt varit en viktig komponent och en framgångsfaktor för LJS-seglarnas utveckling. Där vill vi gärna återstarta traditionen med LJS Cup på torsdagar under träningsperioderna.

Bild: LJS Cup Optimist hösten 2018. Från vänster till höger Emil, Jonathan, Hanna, Hugo, Elliot

Planeringen för vårens Cup är i full gång. Tillfällena kommer att vara de fem torsdagskvällarna 2 maj, 9 maj, 16 maj, 23 maj och 30 maj. LJS Cup kommer att ha klasserna Optimist, Optimist grön, e-jolle, RS Aero, RS Feva och ILCA 6 (f.d Laser radial).

LJS Cup är en viktig del av träningen och alla seglare i framförallt Optimistgrupperna uppmanas att vara med. LJS Cup ordnas av seglarnas föräldrar och en funktionärsutbildning kommer arrangeras i april. Mer om funktionärsutbildningen kommer att komma senare men preliminärt så är den datumen 23 och 25 april 17:30-20:00

För de gröna deltagarna kommer vi att köra enligt gröna, förenklade, regler vilket bl a innebär att de får hjälp av coach på banan. Vi kommer heller inte räkna ihop sammanlagd poäng för de gröna utan de får glasspris per tillfälle, medalj till alla som deltagit minst hälften av gångerna samt ett flitpris till den gröna seglare som varit med flest gånger.

För de andra klasserna kommer vi i år att prova ett högpoängsystem. Högpoängsystem är relativt vanliga i cup-sammanhang då de gynnar flitigt deltagande samtidigt som enskilda tillfällen med lågt deltagande inte blir utslagsgivande.

Mer info och anmälan finns på:

https://www.sailarena.com/sv/se/club/ljs/ljs-cup-var-2024

Andra dokument publiceras på den officiella anslagstavlan:

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/7718/event?name=ljs-cup-2024