Ny styrelse 2024

  • 18 jan 2024

På det extra årsmötet sömdagen den 14 januari valdes en ny styrelse

Ordförande: Patrik Bergenwald
Kassör: Birthe Seiler
Ledamöter: Peter Janse, Niklas Alskog, Janne Romell, Anders Herlufsen, Petrus Andersson
Suppleant: Daniel Parenmark

Detta betyder att vi kommer att kunna bedriva verksamhet enligt plan under 2024.


Bild: Från vänster till höger, Janne Romell, Anders Herlufsen, Petrus Andersson, Patrik Bergenwald, Niklas Alskog, Daniel Parenmark, Peter Janse. Birthe Seiler saknas på bilden.