Extrainsatt årsmöte

  • 6 dec 2023

LJS kallar till extra årsmöte söndagen den 14/1 kl. 18 i LSS klubbstuga (Linköpings segelsällskap, småbåtshamnen).

Under ordinarie årsmöte 26/11 kunde inte en styrelse för 2024 väljas då positionerna kassör och styrelsesuppleanter ej kunde besättas.

LJS kallar därför till extra årsmöte för val av kassör och två suppleanter.

För att driva en förening som LJS krävs det att medlemmarna engagerar sig i både verksamhet och styrelse. LJS söker nu medlemmar som är villiga att ta rollerna kassör och två suppleanter.

Överlämning och introduktion till främst kassörsrollen kommer ordnas.

Kontakta ordförande Patrik Bergenwald (patrik.bergenwald@gmail.com) eller valberedningens ordförande Pär Hammarström (par.g.hammarstrom@gmail.com, 072 202 62 77) för mer information och anmälan av intresse.

Styrelsen