Nu har anmälan till sommarens seglarskoleveckor öppnat!

  • 13 feb 2023
  • Seglarskola

image: Nu har anmälan till sommarens seglarskoleveckor öppnat!

Nu har vi öppnat anmälan till sommarens seglarskole veckor.

I år så kommer seglarskoleveckorna vara

  • v.25 (18 - 22 juni)
  • v.26 (26 - 30 juni)
  • v.27 (3 - 7 juli)
  • v.28 (10 - 14 juli)
  • v.32 (7 - 11 augusti)

Seglarskolelägret är helgen 12 - 13 augusti.