Sommarens seglarskolor

  • 13 apr 2024

Vi erbjuder 5 veckor i sommar med antingen Optimistjolle eller tvåmannabåten RS Feva. För Optimist finns det fortfarande platser kvar alla veckor medan RS Feva redan är fulltecknat de två första veckorna.

Anmälan sker här www.ljs.nu/anmalningar

OBS att det måste skapas ett konto per seglare och det måste skapas med seglarens personnummer. Om ni har deltagit i seglarskola tidigare år finns det ett konto redan. Skapa då inte ett nytt utan använd ”glömt mitt lösen” funktionen.