Arbetsdag 1 våren 2024

  • 12 feb 2024

Årets första arbetsdag på LJS är preliminärt lördag 23:e Mars 2024. Så boka in det i kalendern! Om vintern blir lång kommer nytt datum. 

Vi behöver alla hjälpas åt att börja iordningsställa LJS klubbområde för en ny säsong.
Vi ska bl a försöka få lite ordning på jolleplan och i vinterförrådet. 

Mer information och exakta tider kommer! 

Den 10:e april kommer kommunen att hålla en invigning av det nya fågelskådarbygget. 

Det gynnar oss alla som är engagerade i LJS, att vi är en välskött klubb, och utsidan är det första som syns. :)
Därmed vore det bra att få lite ordning inför våren.

Det uppmanas att tydligt märka sin båt med namn och telefonnummer, och gärna även kärra, oavsett placering. Det förekommer även att båtar välter på land eller kapell som lossnar, och det är då bra om ägaren kan kontaktas.