Segla RS Feva?

  • 18 aug 2023
  • Feva

image: Segla RS Feva?

Vi har märkt ett ökat intresse att segla och kanske aktivt träna 2-mans segling med Feva
Därför gör vi en intresseanmälan (ej bindande) för att veta hur stort intresset är. 

Intresseanmälan!