Optis på vårbete!

  • 30 apr 2023
  • Optimist

LJS Optimistgrupper är sedan ett par veckor igång med sin träningsverksamhet. Det tränas tisdagar och onsdagar i både en kappseglingsgrupp och en grön grupp.

På bilden nedan kappseglingsgruppen: stående coach Jonathan, från höger till vänster Josephine, Siri och Tyra.